Giấy mời họp chuẩn bị Hồ sơ phổ cập mầm non năm học 2015-2016

Hiệu trưởng trường mầm non và Giáo viên TTHTCĐ nghiêm túc thực hiện.