Kế hoạch số 22 tổ chức thi năng khiếu hoa phượng đỏ năm 2017

Thi năng khiếu ngày hội Hoa phượng đỏ lthị xã Vĩnh Châu năm 2017