Quyết định kiểm tra chuyên ngành về công tác quản lý và chỉ đạo chuyên môn của Hiệu trưởng tại Trường THCS Lai Hòa năm học 2016-2017