Quyết định kiểm tra chất lượng hoạt động của các tổ chuyên môn tại Trường THCS Vĩnh Phước 1