Thông báo kết quả thi "Giáo viên dạy giỏi" cấp thị xã năm học 2015-2016

Giấy khen và tiền thưởng, giấy chứng nhận sẽ thông báo nhận sau.