Kế hoạch khảo sát công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tại THCS Phường 2