23:59 ICT Thứ hai, 20/11/2017
Đối với người giáo viên, cần phải có kiến thức, có hiểu biết sư phạm về quy luật xã hội, có khả năng dùng lời nói để tác động đến tâm hồn học sinh. Có kỹ năng đặc sắc nhìn nhận con người và cảm thấy những rung động tinh tế nhất của trái tim con người - Xukhomlinxki

Danh ngôn

Chúng ta cảm thấy bất hạnh trong nỗi bất hạnh nhiều hơn hạnh phúc trong niềm hạnh phúc.
A.Salacrou.Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 21


Hôm nayHôm nay : 2380

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47811

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3894442

Trang chủ » Các trường trực thuộc

Các trường trực thuộc

CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC PHÒNG GD&ĐT VĨNH CHÂU
1.Mầm non:10 trường (01 tư thục)
2.Tiểu học: 45 trường (02 tư thục)
3.Trung học cơ sở :10 trường
4.Tiểu học -trung học cơ sở : 2 trường (01 tư thục)
Sồ TT Tên trường Địa chỉ Số điện thoại
Email 
ĐCQG
1 Mầm non Lai Hòa Ấp Lai Hòa - xã Lai Hòa - TXVC   mn.laihoa@pgdvinhchau.edu.vn  
2 Mầm non Vĩnh Tân Ấp Nô Puôl - xã Vĩnh Tân - TXVC   mn.vinhtan@pgdvinhchau.edu.vn  
3 Mầm non Vĩnh Phước Khóm Biển Trên A - P Vĩnh Phước - TXVC   mn.vinhphuoc@pgdvinhchau.edu.vn 2010
4 Mầm non 1/6 Khóm 1 - Phường 1 - TXVC   mn.16@pgdvinhchau.edu.vn  
5 Mầm non Phường 2 Khóm Vĩnh An - Phường 2 - TXVC   mn.phuong2@pgdvinhchau.edu.vn  
6 Mầm non Lạc Hòa Ấp Ca Lạc - xã Lạc Hòa - TXVC   mn.lachoa@pgdvinhchau.edu.vn  
7 Mầm non Hòa Đông Ấp Trà Teo - xã Hòa Đông - TXVC   mn.hoadong@pgdvinhchau.edu.vn 2016
8 Mầm non Khánh Hòa Ấp Bưng Tung - P. Khánh Hòa - TXVC   mn.khanhhoa@pgdvinhchau.edu.vn  
9 Mầm non Vĩnh Hiệp Ấp Tân Hưng- xã Vĩnh Hiệp - TXVC 0796281079 mnvinhhiep@pgdvinhchau.edu.vn 2016
10 Tiểu học Lai Hòa 1 Ấp Lai Hòa - xã Lai Hòa - TXVC   thlaihoa1@pgdvinhchau.edu.vn 2012
11 Tiểu học Lai Hòa  2 Ấp Xung Thum B - xã Lai Hòa - TXVC   thlaihoa2@pgdvinhchau.edu.vn  
12 Tiểu học Lai Hòa  3 Ấp Prey Chóp B - xã Lai Hòa - TXVC   thlaihoa3@pgdvinhchau.edu.vn  
13 Tiểu học Lai Hòa  4 Ấp Năm Căn - xã Lai Hòa - TXVC   thlaihoa4@pgdvinhchau.edu.vn  
14 Tiểu học Lai Hòa  5 Ấp Prey Chóp - xã Lai Hòa - TXVC   thlaihoa5@pgdvinhchau.edu.vn  
15 Tiểu học Vĩnh Tân 1 Ấp Năm Căn - xã Vĩnh Tân - TXVC   thvinhtan1@pgdvinhchau.edu.vn  
16 Tiểu học Vĩnh Tân 2 Ấp Nô Puôl - xã Vĩnh Tân - TXVC   thvinhtan2@pgdvinhchau.edu.vn  
17 Tiểu học Vĩnh Phước 1 Khóm Biển Dưới - P Vĩnh Phước - TXVC   thvinhphuoc1@pgdvinhchau.edu.vn  
18 Tiểu học Vĩnh Phước 2 Khóm Sở Tại - P Vĩnh Phước - TXVC   thvinhphuoc2@pgdvinhchau.edu.vn  
19 Tiểu học Vĩnh Phước 3 Khóm Wáth Pích - P. Vĩnh Phước - TXVC   thvinhphuoc3@pgdvinhchau.edu.vn  
20 Tiểu học Vĩnh Phước 4 Khóm Vĩnh Thành - P. Vĩnh Phước - TXVC   thvinhphuoc4@pgdvinhchau.edu.vn  
21 Tiểu học Vĩnh Phước 5 Khóm Biển Trên - P Vĩnh Phước - TXVC   thvinhphuoc5@pgdvinhchau.edu.vn  
22 Tiểu học Vĩnh Phước 6 Khóm Tân Qui - P. Vĩnh Phước - TXVC   thvinhphuoc6@pgdvinhchau.edu.vn  
23 Tiểu học Vĩnh Phước 7 Khóm Biển Trên A - P. Vĩnh Phước - TXVC   thvinhphuoc7@pgdvinhchau.edu.vn  
24 Tiểu học 1 Phường 1 Khóm IV - Phường 1 - TXVC 0792227300 th1phuong1@pgdvinhchau.edu.vn 2004
25 Tiểu học 2 Phường 1 Khóm V - Phường 1 - TXVC   th2phuong1@pgdvinhchau.edu.vn  
26 Tiểu học 3 Phường 1 Khóm I - Phường 1 - TXVC 0793862048 th3phuong1@pgdvinhchau.edu.vn 2004 (M2-2014)
27 Tiểu học 4 Phường 1 Khóm VII- Phường 1 - TXVC   th4phuong1@pgdvinhchau.edu.vn 2011
28 Tiểu học 1 Phường 2 Khóm Cà Săng - Phường 2 - TXVC   th1phuong2@pgdvinhchau.edu.vn  
29 Tiểu học 2 Phường 2 Khóm Vĩnh Bình - Phường 2 - TXVC   th2phuong2@pgdvinhchau.edu.vn  
30 Tiểu học 3 Phường 2 Khóm Đai Rụng- Phường 2 - TXVC   th3phuong2@pgdvinhchau.edu.vn  
31 Tiểu học 4 Phường 2 Khóm Vĩnh An - Phường 2 - TXVC   th4phuong2@pgdvinhchau.edu.vn  
32 Tiểu học 5 Phường 2 Khóm Cà Lăng A Biển - Phường 2 - TXVC   th5phuong2@pgdvinhchau.edu.vn  
33 Tiểu học 6 Phường 2 Khóm Soài Côn- Phường 2 - TXVC   th6phuong2@pgdvinhchau.edu.vn  
34 Tiểu học Lạc Hòa 1 Ấp Ca Lạc - xã Lạc Hòa - TXVC   thlachoa1@pgdvinhchau.edu.vn 2008
35 Tiểu học Lạc Hòa 2 Ấp Đại Bái- xã Lạc Hòa - TXVC   thlachoa2@pgdvinhchau.edu.vn  
36 Tiểu học Lạc Hòa 3 Ấp Lền Buối - xã Lạc Hòa - TXVC   thlachoa3@pgdvinhchau.edu.vn  
37 Tiểu học Lạc Hòa 4 Ấp Đại Bái A- xã Lạc Hòa - TXVC   thlachoa4@pgdvinhchau.edu.vn  
38 Tiểu học Lạc Hòa 5 Ấp Hòa Thành - xã Lạc Hòa - TXVC   thlachoa5@pgdvinhchau.edu.vn  
39 Tiểu học Vĩnh Hải 1 Ấp Trà Sết - xã Vĩnh Hải - TXVC   thvinhhai1@pgdvinhchau.edu.vn  
40 Tiểu học Vĩnh Hải 2 Ấp Vĩnh Thạnh A - xã Vĩnh Hải - TXVC   thvinhhai2@pgdvinhchau.edu.vn  
41 Tiểu học Vĩnh Hải 3 Ấp Âu Thọ A - xã Vĩnh Hải - TXVC 0793865730 thvinhhai3@pgdvinhchau.edu.vn 2007
42 Tiểu học Vĩnh Hải 4 Ấp Huỳnh Kỳ - xã Vĩnh Hải - TXVC   thvinhhai4@pgdvinhchau.edu.vn 2014
43 Tiểu học Vĩnh Hải 5 Ấp Âu Thọ B- xã Vĩnh Hải - TXVC   thvinhhai5@pgdvinhchau.edu.vn  
44 Tiểu học Vĩnh Hải 6 Ấp Vĩnh Thạnh B - xã Vĩnh Hải - TXVC   thvinhhai6@pgdvinhchau.edu.vn  
45 Tiểu học Hòa Đông 1 Ấp Trà Teo - xã Hòa Đông - TXVC   thhoadong1@pgdvinhchau.edu.vn 2013
46 Tiểu học Hòa Đông 2 Ấp Giầy Lăng - xã Hòa Đông - TXVC   thhoadong2@pgdvinhchau.edu.vn 2014
47 Tiểu học Hòa Đông 3 Ấp Hòa Khởi - xã Hòa Đông - TXVC   thhoadong3@pgdvinhchau.edu.vn 2015
48 Tiểu học Khánh Hòa 1 Khóm Huỳnh Thu - P. Khánh Hòa - TXVC   thkhanhhoa1@pgdvinhchau.edu.vn   2011
49 Tiểu học Khánh Hòa 2 Khóm Trà Niên - P. Khánh Hòa - TXVC   thkhanhhoa2@pgdvinhchau.edu.vn 2011
50 Tiểu học Khánh Hòa 3 Khóm Bưng Tung - P. Khánh Hòa - TXVC   thkhanhhoa3@pgdvinhchau.edu.vn  
51 Tiểu học Vĩnh Hiệp 1 Ấp Kinh Mới - xã Vĩnh Hiệp - TXVC   thvinhhiep1@pgdvinhchau.edu.vn 2012
52 Tiểu học Vĩnh Hiệp 2 Ấp Tân Lập - xã Vĩnh Hiệp - TXVC   thvinhhiep2@pgdvinhchau.edu.vn 2015
53 Tiểu học Lai Hòa 6 Ấp Xẻo Su - xã Lai Hòa - TXVC   th-thcslaihoa@pgdvinhchau.edu.vn  
54 Tiểu học Vĩnh Tân 3 Ấp Tham Chu - xã Vĩnh Tân - TXVC   thvinhtan3@pgdvinhchau.edu.vn  
55 Trung học cơ sở Lai Hòa Ấp Prey Chóp B - xã Lai Hòa - TXVC   thcslaihoa@pgdvinhchau.edu.vn  
56 Trung học cơ sở Vĩnh Phước 1 Khóm Sở Tại A - P Vĩnh Phước - TXVC   thcsvinhphuoc1@pgdvinhchau.edu.vn  
57 Trung học cơ sở Vĩnh Phước 2 Khóm Vĩnh Thành - P. Vĩnh Phước - TXVC   thcsvinhphuoc2@pgdvinhchau.edu.vn 2014
58 Trung học cơ sở Châu Văn Đơ Khóm 1 - Phường 1 - TXVC   thcschauvando@pgavinhchau.edu.vn 2014
59 Trung học cơ sở Phường 2 Khóm Đai Rụng - Phường 2 - TXVC   thcsphuong2@pgdvinhchau.edu.vn  
60 Trung học cơ sở Lạc Hòa Ấp Ca Lạc - xã Lạc Hòa - TXVC 0793888024 thcslachoa@pgdvinhchau.edu.vn 2014
61 Trung học cơ sở Hòa Đông Ấp Nô Tom - xã Hòa Đông - TXVC   thcshoadong@pgdvinhchau.edu.vn 2012
62 Trung học cơ sở Khánh Hòa Khóm Bưng Tung - P. Khánh Hòa - TXVC   thcskhanhhoa@pgdvinhchau.edu.vn  
63 Trung học cơ sở Vĩnh Hiệp Ấp Kinh Mới - xã Vĩnh Hiệp - TXVC   thcsvinhhiep@pgdvinhchau.edu.vn  
64 Mầm non Búp Sen Xanh (tư thục) Khóm 1 - Phường 1 - TXVC   mn.bupsenxanh@pgdvinhchau.edu.vn  
65 Tiểu học Dân Lập Tân Hưng (tư thục) Ấp Nô Thum - xã Vĩnh Tân - TXVC   thdltanhung@pgdvinhchau.edu.vn  
66 Tiểu học Dân Lập Cảnh Thành (tư thục) Ấp Âu Thọ A- xã Vĩnh Hải - TXVC   thdlcanhthanh@pgdvinhchau.edu.vn  
67 Tiểu học-Trung học cơ sở Bồi Thanh (tư thục) Khóm IV - Phường 1 - TXVC 07936282709 ptcsdlboithanh@pgdvinhchau.edu.vn  
68 Trung học cơ sở Vĩnh Hải Ấp Âu Thọ B - xã Vĩnh Hải - TXVC   thcsvinhhai@pgdvinhchau.edu.vn  
69 Mầm non Vĩnh Hải Ấp Trà Sết - xã Vĩnh Hải - TXVC   mn.vinhhai@pgdvinhchau.edu.vn  
70 Trung học cơ sở Vĩnh Tân Ấp Nô Puôl - xã Vĩnh Tân - TXVC   thcsvinhtan@pgdvinhchau.edu.vn 2015