Thứ năm, 17/10/2019 - 04:34|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ VĨNH CHÂU. Chủ đề năm học 2018 - 2019: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Ngày ban hành:
13/05/2019
Ngày hiệu lực:
13/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ số 74/PGDĐT công nhận và khen thưởng GVCN giỏi
Ngày ban hành:
03/05/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 38/PGDĐT một số công việc trọng tâm đến cuối NH 2016-2017
Ngày ban hành:
20/03/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ số 47 thành lập Hội đồng coi và chấm thi GVCN giỏi NH 2016-2017
Ngày ban hành:
20/03/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực