Monday, 22/10/2018 - 05:45|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ VĨNH CHÂU. Chủ đề năm học 2018 - 2019: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Văn bản liên quan
Quyết định thành Hội đồng coi và chấm thi GV mầm non, tiểu học dạy giỏi cấp thị xã năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
23/02/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/02/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực