Wednesday, 24/10/2018 - 07:55|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ VĨNH CHÂU. Chủ đề năm học 2018 - 2019: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
19/10/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/10/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/09/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/09/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực