Wednesday, 24/10/2018 - 07:16|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ VĨNH CHÂU. Chủ đề năm học 2018 - 2019: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
01/06/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/05/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn này gửi đến tất cả các đơn vị trường trực thuộc ( Không phải chỉ riêng các trường dạy tiếng Khmer, Hoa), đề nghị HT các trường quan tâm.
Ngày ban hành:
07/05/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực