Chủ nhật, 21/01/2018 - 00:02|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH CHÂU
Các truờng có nhu cầu tải về sử dụng.
Ngày ban hành:
21/10/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/10/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/10/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/09/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/09/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/09/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số liệu có liên quan đến tất cả các trường, đề nghị HT các trường quan tâm thục hiện.
Ngày ban hành:
04/09/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hiệu trưởng nghiêm túc thực hiện!
Ngày ban hành:
28/08/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực