Thứ sáu, 26/02/2021 - 08:38|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ VĨNH CHÂU. Chủ đề năm học 2018 - 2019: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
 • Đề HSG9 tỉnh 2019-2020
  | Phòng GD & ĐT Thị xã Vĩnh Châu | 35 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề HSG9 tỉnh 2018-2019
  | Phòng GD & ĐT Thị xã Vĩnh Châu | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề HSG9 tỉnh 2017-2018
  | Phòng GD & ĐT Thị xã Vĩnh Châu | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ HSG 2017-2018
  | Phòng GD & ĐT Thị xã Vĩnh Châu | 151 lượt tải | 1 file đính kèm
  .
 • ĐỀ HSG 2018-2019
  | Phòng GD & ĐT Thị xã Vĩnh Châu | 154 lượt tải | 1 file đính kèm
  .
 • ĐỀ HSG TINH 2017
  | Phòng GD & ĐT Thị xã Vĩnh Châu | 107 lượt tải | 1 file đính kèm
  .
 • ĐỀ HSG TINH 2016
  | Phòng GD & ĐT Thị xã Vĩnh Châu | 91 lượt tải | 1 file đính kèm
  .
 • ĐỀ HSG TINH 2015
  | Phòng GD & ĐT Thị xã Vĩnh Châu | 95 lượt tải | 1 file đính kèm
  .
 • ĐỀ HSG TINH 2014
  | Phòng GD & ĐT Thị xã Vĩnh Châu | 92 lượt tải | 1 file đính kèm
  .
 • ĐỀ HSG TINH 2013
  | Phòng GD & ĐT Thị xã Vĩnh Châu | 87 lượt tải | 1 file đính kèm
  .
 • ĐỀ HSG 2019-2020
  | Phòng GD & ĐT Thị xã Vĩnh Châu | 178 lượt tải | 1 file đính kèm
  .
 • 35 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHÒNG GDĐT
  | Phòng GD & ĐT Thị xã Vĩnh Châu | 326 lượt tải | 1 file đính kèm