Wednesday, 24/10/2018 - 07:54|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ VĨNH CHÂU. Chủ đề năm học 2018 - 2019: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
23/03/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hiệu trưởng các trường mầm non nghiên túc thực hiện!
Ngày ban hành:
23/03/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
các đồng chí nghiên cứu thực hiện!
Ngày ban hành:
19/03/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Các đ/c thực hiện mẫu báo cáo XMC nộp ngày 24/02/2015 (3 bộ)
Ngày ban hành:
11/02/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực