Thursday, 19/07/2018 - 21:56|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ VĨNH CHÂU. Chủ đề năm học 2017 - 2018: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của Hiệu trưởng trong quản lý Nhà trường" với phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, Trách nhiệm trong quản lý, Sáng tạo trong điều hành, Sâu sát trong kiểm tra" và đối với giáo viên "Tác phong chuẩn mực, Tận tụy yêu nghề, Trách nhiệm công việc, Tích cực tự học"
Văn bản liên quan
lập báo cáo chênh lệch phụ cấp ưu đãi của tháng 11/2013 và tháng 12/2013, mà trước đây đã cắt theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013. Để phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND thị xã xem xét giải quyết. ngày nộp hạn chót là ngày 16/12/2015. (kèm theo mẫu báo cáo)
Ngày ban hành:
09/12/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn về việc chấn chỉnh việc xác nhận đơn là hộ nghèo để hưởng hỗ trợ chi phí học tập.
Ngày ban hành:
24/11/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
MỜI HỌP KẾ TOÁN NGÀY 17/11/2015 (THỨ 3) LÚC 7H30 TẠI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ngày ban hành:
16/11/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo thực hiện phần mềm kế toán Misamimosa vào công tác quản lý tài chính tại trường.
Ngày ban hành:
02/11/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực