Tuesday, 15/06/2021 - 16:09|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ VĨNH CHÂU. Chủ đề năm học 2018 - 2019: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Hiệu trưởng nghiên cứu thực hiện!
Ngày ban hành:
08/10/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực