Tuesday, 21/08/2018 - 00:13|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ VĨNH CHÂU. Chủ đề năm học 2017 - 2018: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của Hiệu trưởng trong quản lý Nhà trường" với phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, Trách nhiệm trong quản lý, Sáng tạo trong điều hành, Sâu sát trong kiểm tra" và đối với giáo viên "Tác phong chuẩn mực, Tận tụy yêu nghề, Trách nhiệm công việc, Tích cực tự học"
 • Lý Thanh Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   chuyên viên
  • Điện thoại:
   01655626161
  • Email:
   lythanhquyen.vc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn THCS, công tác kiểm tra, khiếu nại - tố cáo và một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo phân công.