Tuesday, 15/06/2021 - 16:01|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ VĨNH CHÂU. Chủ đề năm học 2018 - 2019: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
 • LÝ THANH QUYỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   chuyên viên
  • Điện thoại:
   0355626161
  • Email:
   lythanhquyen.vc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn THCS, công tác kiểm tra, khiếu nại - tố cáo và một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo phân công.