Tuesday, 07/07/2020 - 07:07|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ VĨNH CHÂU. Chủ đề năm học 2018 - 2019: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Thông tin chi tiết:
TRỊNH THÙY TRANG
CHUYÊN VIÊN TRỊNH THÙY TRANG
Giới tính Nam
Địa chỉ Khóm 4 - Phường 1 - TX Vĩnh Châu - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại 079 3861081
Email thuytrang@pgdvinhchau.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách