Thursday, 19/07/2018 - 22:10|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ VĨNH CHÂU. Chủ đề năm học 2017 - 2018: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của Hiệu trưởng trong quản lý Nhà trường" với phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, Trách nhiệm trong quản lý, Sáng tạo trong điều hành, Sâu sát trong kiểm tra" và đối với giáo viên "Tác phong chuẩn mực, Tận tụy yêu nghề, Trách nhiệm công việc, Tích cực tự học"
Thông tin chi tiết:
TRỊNH THÙY TRANG
CHUYÊN VIÊN TRỊNH THÙY TRANG
Ngày tháng năm sinh
Giới tính
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Khóm 4 - Phường 1 - TX Vĩnh Châu - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại 079 3861081
Email thuytrang@pgdvinhchau.edu.vn
Mạng xã hội