Tuesday, 07/07/2020 - 06:10|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ VĨNH CHÂU. Chủ đề năm học 2018 - 2019: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Thông tin chi tiết:
TRIỆU LÁTH
Phó Trưởng phòng TRIỆU LÁTH
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Địa chỉ Khóm Vĩnh Thành - Phường Vĩnh Phước - Thị xã Vĩnh Châu - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại 02993861081
Email trieulath@pgdvinhchau.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách giáo dục Mầm non, giáo dục Dân tộc, TĐKT
Giới thiệu sơ bộ

Nhiệm vụ:  Phụ trách giáo dục Mầm non, giáo dục Dân tộc, giáo dục thể chất, Trườngt chuẩn quốc gia cấp mầm non, Thi đua khen thưởng, kiểm tra, khiếu nại - tố cáo.