Monday, 23/04/2018 - 22:32|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ VĨNH CHÂU. Chủ đề năm học 2017 - 2018: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của Hiệu trưởng trong quản lý Nhà trường" với phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, Trách nhiệm trong quản lý, Sáng tạo trong điều hành, Sâu sát trong kiểm tra" và đối với giáo viên "Tác phong chuẩn mực, Tận tụy yêu nghề, Trách nhiệm công việc, Tích cực tự học"
Thông tin chi tiết PHÓ TRƯỞNG PHÒNG "TRIỆU LÁTH"
TRIỆU LÁTH
Họ và tên TRIỆU LÁTH
Ngày sinh
Giới tính
Chức vụ PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ Khóm Vĩnh Thành - Phường Vĩnh Phước - Thị xã Vĩnh Châu - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại 079 3861081
Thư điện tử trieulath@pgdvinhchau.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Nhiệm vụ:  Phụ trách giáo dục dân tộc, giáo dục mầm non, giáo dục thể chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy, công tác xây dựng trường dạt chuẩn quốc gia, thi đua khen thưởng.