Thứ ba, 07/07/2020 - 05:31|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ VĨNH CHÂU. Chủ đề năm học 2018 - 2019: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Thông tin chi tiết:
LÊ VĂN VUI
TRƯỞNG PHÒNG LÊ VĂN VUI
Giới tính Nam
Địa chỉ Khóm 1 - Phường 1 - Thị xã Vĩnh Châu - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại 079 3861081
Email vanvuile@gmail.com; levanvui@pgdvinhchau.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Nhiệm vụ: Ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn do UBND thị xã phân công phụ trách, còn trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch - tài chính, xây dựng cơ bản, thanh tra.