Thursday, 19/07/2018 - 22:03|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ VĨNH CHÂU. Chủ đề năm học 2017 - 2018: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của Hiệu trưởng trong quản lý Nhà trường" với phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, Trách nhiệm trong quản lý, Sáng tạo trong điều hành, Sâu sát trong kiểm tra" và đối với giáo viên "Tác phong chuẩn mực, Tận tụy yêu nghề, Trách nhiệm công việc, Tích cực tự học"
Thông tin chi tiết:
LÊ VĂN VUI
TRƯỞNG PHÒNG LÊ VĂN VUI
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nam
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Khóm 1 - Phường 1 - Thị xã Vĩnh Châu - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại 079 3861081
Email vanvuile@gmail.com; levanvui@pgdvinhchau.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Nhiệm vụ: Ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn do UBND thị xã phân công phụ trách, còn trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch - tài chính, xây dựng cơ bản, thanh tra.