Thứ ba, 23/01/2018 - 01:09|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH CHÂU
Thông tin chi tiết TRƯỞNG PHÒNG "LÊ VĂN VUI"
LÊ VĂN VUI
Họ và tên LÊ VĂN VUI
Ngày sinh
Giới tính
Chức vụ TRƯỞNG PHÒNG
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ Khóm 1 - Phường 1 - Thị xã Vĩnh Châu - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại 079 3861081
Thư điện tử vanvuile@gmail.com; levanvui@pgdvinhchau.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Nhiệm vụ: Ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn do UBND thị xã phân công phụ trách, còn trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch - tài chính, xây dựng cơ bản, thanh tra.