Thursday, 30/06/2022 - 17:46|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ VĨNH CHÂU.
 • LÊ VĂN VUI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TRƯỞNG PHÒNG
  • Điện thoại:
   079 3861081
  • Email:
   vanvuile@gmail.com; levanvui@pgdvinhchau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ: Ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn do UBND thị xã phân công phụ trách, còn trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch - tài chính, xây dựng cơ bản, thanh tra.

 • LÝ VĂN LUẬN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
  • Điện thoại:
   02993863081
  • Email:
   lyvanluan.vc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ:  Phụ trách chuyên môn giáo dục Tiểu học, THCS; Công nghệ thông tin; Trường chuẩn quốc gia, Kiểm tra, công tác Phổ cập giáo dục cấp Tiểu học, THCS.

 • TRIỆU LÁTH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02993861081
  • Email:
   trieulath@pgdvinhchau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ:  Phụ trách giáo dục Mầm non, giáo dục Dân tộc, giáo dục thể chất, Trườngt chuẩn quốc gia cấp mầm non, Thi đua khen thưởng, kiểm tra, khiếu nại - tố cáo.