Chủ nhật, 21/01/2018 - 00:05|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH CHÂU
 • LÊ VĂN VUI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TRƯỞNG PHÒNG
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   079 3861081
  • Email:
   vanvuile@gmail.com; levanvui@pgdvinhchau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ: Ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn do UBND thị xã phân công phụ trách, còn trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch - tài chính, xây dựng cơ bản, thanh tra.

 • TRIỆU LÁTH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   079 3861081
  • Email:
   trieulath@pgdvinhchau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ:  Phụ trách giáo dục dân tộc, giáo dục mầm non, giáo dục thể chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy, công tác xây dựng trường dạt chuẩn quốc gia, thi đua khen thưởng.