Thursday, 17/10/2019 - 05:12|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ VĨNH CHÂU. Chủ đề năm học 2018 - 2019: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
 • LÊ VĂN VUI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TRƯỞNG PHÒNG
  • Điện thoại:
   079 3861081
  • Email:
   vanvuile@gmail.com; levanvui@pgdvinhchau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ: Ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn do UBND thị xã phân công phụ trách, còn trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch - tài chính, xây dựng cơ bản, thanh tra.

 • TRIỆU LÁTH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
  • Điện thoại:
   079 3861081
  • Email:
   trieulath@pgdvinhchau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ:  Phụ trách giáo dục dân tộc, giáo dục mầm non, giáo dục thể chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy, công tác xây dựng trường dạt chuẩn quốc gia, thi đua khen thưởng.

 • Lý Văn Luận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   1224076077
  • Email:
   lyvanluan.vc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ:  Phụ trách giáo dục Tiểu học, THCS, công tác kiểm tra, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy; công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, công tác phổ cập giáo dục cấp tiểu học, THCS.

 • NGUYỄN THANH TÙNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CHUYÊN VIÊN
  • Điện thoại:
   079 3861081
  • Email:
   nguyenthanhtungvinhchau@gmail.com, thanhtung@pgdvinhchau.edu.vn
 • TRIỆU NGỌC HUY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CHUYÊN VIÊN
  • Điện thoại:
   079 3861081
  • Email:
   ngochuy@pgdvinhchau.edu.vn
 • DƯƠNG VĂN SANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CHUYÊN VIÊN
  • Điện thoại:
   079 3861081
  • Email:
   sang@pgdvinhchau.edu.vn
 • TRỊNH THÙY TRANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CHUYÊN VIÊN
  • Điện thoại:
   079 3861081
  • Email:
   thuytrang@pgdvinhchau.edu.vn
 • Lý Thanh Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   chuyên viên
  • Điện thoại:
   01655626161
  • Email:
   lythanhquyen.vc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn THCS, công tác kiểm tra, khiếu nại - tố cáo và một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo phân công.